021-88310222

شروع کلاس‌های دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی از بهمن ماه

دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی که با بیش از 40 عنوان دوره تخصصی معرفی شده است، علاوه بر محل جدید انستیتو واقع در ساختمان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در دانشگاه شهید بهشتی نیز برگزار می‌شود.


دوره ها مشاهده همه

طراحی شخصیت فانتزی

کد : 100020

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : حسین زارعی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/11/03

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 12

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : کلاس های ترمیک انستیتو در فصل های مختلف

مهلت ثبت نام : 1398/11/30

ساخت انیمیشن های داخل بازی

کد : 100021

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : محمدامین شهیدی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/11/03

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 12

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : کلاس های ترمیک انستیتو در فصل های مختلف

مهلت ثبت نام : 1398/11/30

دوره تخصصی «مدیریت بازی‌سازی» توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه صنعتی شریف