021-88310222

فراخوان جذب تیم‌های بازی‌ساز در مرکز رشد بازی‌سازی تمدید شد

انستیتو ملی بازی‌سازی فراخوان «جذب تیم‌‌های بازی‌ساز» را به منظور توسعه این مرکز و حمایت‌ از افراد علاقه‌مند در زمینه بازی‌سازی و اتصال آنان به صنعت بازی‌های ویدئویی را تمدید کرد.


دوره ها مشاهده همه
دوره تخصصی «مدیریت بازی‌سازی» توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه صنعتی شریف