021-88310222
دوره های آنلاین

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 100430

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/12

پایان : 1399/08/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

آموزش کامل تولید محتوای چند رسانه ای و برنامه سازی اینترنتی ( سطح 1)

کد : 100440

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Keyvan Hendi

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

طراحی UX برای بازی

کد : 100540

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Reza Saeedi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

سه بعدی پیشرفته

کد : 100530

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

طراحی مرحله مقدماتی

کد : 100520

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Vahab Ahmad Vand

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 50010

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

مبانی فنی بازی سازی

کد : 50020

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/17

پایان : 1399/09/20

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

کارگردانی هنری

کد : 100510

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/16

پایان : 1399/09/19

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 50030

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/15

پایان : 1399/09/18

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

تحلیل فرمهای روایی

کد : 100500

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Benyamin Pasvar

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/14

پایان : 1399/09/17

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10090

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/14

پایان : 1399/09/17

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

برنامه نویسی سمت سرور با ASP

کد : 100330

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/14

پایان : 1399/09/17

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

فتوشاپ مقدماتی

کد : 100490

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Sorosh Abasiyan

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/13

پایان : 1399/09/16

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/13

بازی سازی با یونیتی

کد : 100320

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/13

پایان : 1399/09/16

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

برنامه نویسی و پیاده سازی طراحی بازی (game design programing)

کد : 100100

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/13

پایان : 1399/09/16

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

بازی سازی آنلاین و شبکه ای با یونیتی

کد : 100312

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/13

پایان : 1399/09/16

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

1 2