021-88310222
کلاس های ترم تابستان 99

کارگاه سه روزه مبانی بازی سازی

شروع 1399/11/05

پایان 1399/11/10

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1399/11/05

پایان: 1399/11/10

مهلت ثبت نام : 1399/11/04

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

دسته بندی:

کد : 14001

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :