021-88310222

ثبت‌نام دوره پاییزی انستیتو ملی بازی‌سازی آغاز شد

انستیتو ملی بازی‌سازی بعد از یک تابستان شلوغ و پر رویداد، با آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی ترم پاییز خود به استقبال پاییز خوش رنگ و نگار می‌رود.

--
با بازی بزرگ شو و زندگی کن