021-88310222
دوره های آنلاین

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000107

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 16,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

بازی سازی تحت شبکه

کد : 10000106

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Fazel

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

VFX

کد : 10000105

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohammad Vasegh

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

آموزش آنریل انجین 5 (2)

کد : 10000104

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

Unity2

کد : 10000103

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

Unity 1

کد : 10000102

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000101

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000100

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

کارگردانی هنری

کد : 10000099

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

طراحی دیجیتال 1

کد : 10000098

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

طراحی شخصیت و طراحی محیط سه بعدی

کد : 10000097

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohsen Saeedi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

طراحی سه بعدی (2)

کد : 10000096

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hamid Reza Kahrariyan

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

انیمیت دو بعدی (1)

کد : 10000095

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohsen Saeedi

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000094

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

حس و حال بازی (GameFeel)

کد : 10000093

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

داستانگویی (2)

کد : 10000092

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hesam Moshfegh

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

1 2