021-88310222
دوره های آنلاین

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000054

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی دیجیتال 2

کد : 10000053

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

Unity 3

کد : 10000052

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

بلاکچیین مقدماتی

کد : 10000051

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Salar Moghimi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/16

طراحی دیجیتال 1

کد : 10000050

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

انیمیت سه بعدی مقدماتی

کد : 10000049

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Saeed yazdi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی سه بعدی پیشرفته

کد : 10000048

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی سه بعدی مقدماتی

کد : 10000047

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

مبانی انیمیت دو بعدی

کد : 10000046

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nooshin Shams

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی دوربین

کد : 10000045

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی بازی ادونچر ( Roguelike )

کد : 10000044

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Iman Hasanzade

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

UI و UX

کد : 10000043

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

طراحی مرحله پیشرفته (2)

کد : 10000042

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

گیم مکانیک 2

کد : 10000041

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000040

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000039

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

1 2