دوره های آنلاین

طراحی دیجیتال

کد : 10000177

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Sajad Gholizadeh

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000175

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

مدل سازی سه بعدی

کد : 10000174

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohsen Saeedi

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

مبانی هنری

کد : 10000173

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohammad Vasegh

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

حس و حال بازی (GameFeel)

کد : 10000172

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

گیم مکانیک 2

کد : 10000171

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

طراحی مرحله (2)

کد : 10000170

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

طراحی دوربین

کد : 10000169

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

مبانی طراحی بازی

کد : 10000168

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Milad Ghahremaniyan

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

Unity 3

کد : 10000167

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Morteza Besarat Dar

مبلغ نهایی : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

Unity2

کد : 10000166

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Morteza Besarat Dar

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

Unity 1

کد : 10000165

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Morteza Besarat Dar

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000164

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

مبانی فنی

کد : 10000163

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000162

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/01

پایان : 1402/11/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/09/21