021-88310222
دوره های آنلاین

انیمیشن سه بعدی

کد : 140048

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Atariyan

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 140087

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

انیمیت دو بعدی پیشرفته

کد : 140047

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Sepehr Momeni

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 140046

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Shandi

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

طراحی بازی ادونچر

کد : 140045

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Iman Hasanzade

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 140044

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

طراحی سه بعدی مقدماتی

کد : 140042

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

مجسمه سازی دیجیتال با Zbrush

کد : 140041

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

بازی سازی آنلاین و شبکه ای با یونیتی

کد : 140040

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

مبانی فنی بازی سازی

کد : 140039

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

طراحی شخصیت سه بعدی

کد : 140038

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin KIyani

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

کاراکتر دیزاین

کد : 140037

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

هوش مصنوعی

کد : 140036

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Dr Amin Babadi

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

مبانی بازی سازی (عمومی)

کد : 140033

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

طراحی دوربین

کد : 140032

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

اجایل و اسکرام

کد : 140031

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/04/15

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/15

1 2