دوره های آنلاین و حضوری

بازی‌آموز گرامی

خواهشمند است قبل از انتخاب واحد، به پیش‌نیازهای هر درس توجه نمایید.

موضوع شناسی بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000216

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 0 ريال

تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000215

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رویا صدیقی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

سواد بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000214

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رویا صدیقی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

طراحی دیجیتال مقدماتی

کد : 10000213

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : پیام جعفری

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

طراحی سه بعدی مقدماتی

کد : 10000212

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : سوشیانت جوشقانی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

مجسمه سازی دیجیتال با Zbrush

کد : 10000211

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : سوشیانت جوشقانی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

طراحی کاراکتر

کد : 10000210

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : سوشیانت جوشقانی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

دوره بازی‌سازی نوجوان

کد : 10000209

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : ساجده ثمری

هزینه ثبت ‌نام دوره : 7,500,000 ريال

دوره بازی‌سازی کودک

کد : 10000208

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : مهسا بیدی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 7,500,000 ريال

گیمیفیکیشن

کد : 10000207

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : سید سپهر میرحسینی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000206

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رهام سجادی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

مبانی بازی سازی (عمومی)

کد : 10000205

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رهام سجادی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

گیم مکانیک (1)

کد : 10000203

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رهام سجادی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

مبانی جلوه‌های بصری (VFX)

کد : 10000202

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : محمد واثق

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

بازی سازی تحت شبکه

کد : 10000201

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رضا سلیمانی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

AR و VR

کد : 10000200

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رضا سلیمانی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

مبانی هنری بازی سازی

کد : 10000199

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : محمد بهشتی راد

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000198

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : محمد سامی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

گواهینامه 5

کد : 10000197

تعداد جلسات : 1جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

آموزش آنریل انجین 5 (مقدماتی)

کد : 10000196

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : رضا خشنود

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

یونیتی 1

کد : 10000195

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : امیرعباس روحی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

طراحی دستی مقدماتی

کد : 10000194

تعداد جلسات : 7جلسه

مدرس : محمود امامی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

گواهینامه 4

کد : 10000193

تعداد جلسات : 1جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

گواهینامه 3

کد : 10000192

تعداد جلسات : 1جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

گواهینامه 2

کد : 10000191

تعداد جلسات : 1جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

مربی‌گری سواد بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000190

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : مرتضی جمشیدی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

گواهینامه 1

کد : 10000188

تعداد جلسات : 0جلسه

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000184

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : حمیدرضا سعیدی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

یونیتی 2

کد : 10000183

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : نادر صدیق

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

برنامه نویسی (زبان سی‌شارپ)

کد : 10000182

تعداد جلسات : 10جلسه

مدرس : نادر صدیق

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال