021-88310222
دوره های آنلاین

بلاکچین

کد : 10000064

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Salar Moghimi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

بازی سازی با یونیتی سطح پیشرفته

کد : 10000063

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

Unity1

کد : 10000062

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000061

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000060

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000059

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/04/15

1 2