021-88310222
کلاس های ترم تابستان 1401

AR و VR

شروع 1401/04/20

پایان 1401/06/31

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 5,000,000 ريال

شروع: 1401/04/20

پایان: 1401/06/31

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 47

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000068


آشنایی با درس AR/VR  مدرس رضا سلیمانی

رضا سلیمانی / مدرک تحصیلی : نرم افزار


سوابق شغلی:

شرکت ایرین پروژه

شرکت پرتوشید پروژه تارا و هلسا   

شرکت آناشید پروژه توریست و کوله پوشتی

شرکت دیدی و بودی پروژه مغز مریض

شرکت آینه جادو پروژه جناب پز – بزن بزن – فریک مستر

شرکت شروکین پروژه سرباز سایبری

پروژه فریلنس – فلفلی نمکی

شرکت ویهان پروژه رنگینک

پروژه فریلنس – شبیه سازی عروسک

شرکت کیامکث – پروژه رامبودبان


مهارت ­ها:

Unity

c#

React Js

microsoft (mcse)

python(django)


آنچه در درس AR/VR خواهید آموخت:

جلسه اول: Vuforia

جلسه دوم: تشخیص عکس و الگو

جلسه سوم: AR Foundation – AR Core

جلسه چهارم:   تشخیص سطح زمین

جلسه پنجم: نشانگر موقعیت در محیط

جلسه ششم: نمایش اشیاء مجازی در محیط

جلسه هفتم: ساخت پروژه

جلسه هشتم: خروجی گرفتن برای پلتفورم های مورد نظر

جلسه نهم: تعامل کردم با محیط در VR mobile

جلسه دهم: خروجی گرفتن برایی موبایل


توضیحات مدرس پیرامون درس AR/VR :

در این دوره با تکنولوژی­های AR/VR آشنا می ­شوید.


پیش نیاز برای حضور در کلاس:

آشنایی ابتدایی با انجین Unity و C#