دوره های حضوری

طراحی شخصیت و طراحی محیط سه بعدی

شروع 1401/08/01

پایان 1401/12/29

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 6,000,000 ريال

شروع: 1401/08/01

پایان: 1401/12/29

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000097

آشنایی با درس طراحی شخصیت و محیط سه بعدی  مدرس  محسن سعیدی

نام استاد : محسن سعیدی/ مدرک تحصیلی:  مهندسی نرم افزار

آنچه در درس طراحی شخصیت و محیط سه بعدی خواهید آموخت:

جلسه اول:  مراحل تولید مدل سه بعدی نرم افزارهای رایج روش های تعریف مدل سه بعدی
جلسه دوم: ابزارهای های مدلسازی (
Extrude، Connect، Chamfer) ساخت اولین مدل سه بعدی

جلسه سوم: آماده سازی مدل برای تولید بافت، محیط نرم افزار Substance Painter، روشهای تعریف بافت سه بعدی، طراحی بافت اولین مدل سه بعدی

جلسه چهارم: استخوان بندی اولین مدل و آماده سازی برای انیمیشن.

جلسه پنجم: مدلسازی دو نسخۀ کم حجم و پرحجم

جلسه ششم: bake و ایجاد جزئیات روی مدل کم حجم، کار کردن با نقشه ها در هنگام طراحی بافت

جلسه هفتم: مدلسازی اولین کاراکتر سه بعدی در نرم افزار Zbrush

جلسه هشتم: کم حجم سازی و آماده سازی مدل برای بازی و انیمیشن

جلسه نهم: طراحی بافت کاراکتر

       جلسه دهم: ریگ و آماده سازی کاراکتر برای انیمیشن.

توضیحات مدرس پیرامون درس:

در این دوره تلاش میشود که اطلاعات اولیه و روش های رایج به منظور تولید محیط و شخصیت سه بعدی به صورت اجمالی در اختیار هنرجویان قرار گیرد و آنان را برای ورود به این عرصه آماده سازد.

پیش‌نیاز برای حضور در این کلاس:

دسترسی به نرم افزار 3ds max، Blender، Zbrush، 3d Coat