021-88310222
دوره های حضوری

اردوی بازی سازی

شروع 1401/07/16

پایان 1401/07/21

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1401/07/16

پایان: 1401/07/21

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت باقیمانده: 101

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000108

بسمه تعالی

رویداد اردوی آموزش بازی‌سازی یزد (بوت‌کمپ)

انستیتو ملی بازی‌سازی با رویکرد کشف استعدادهای بازی‌سازی در سراسر ایران، با حمایت بنیاد ملی بازی‌سازی رویداد بوت‌کمپ بازی‌سازی را برگزار می‌کند.

این رویداد 5 روزه شامل برگزاری 3 روز کارگاه فشرده آموزشی بازی‌سازی و 2 روز مسابقه بازی‌سازی (گیم‌جم) است. در 3 روز اول، سه مبحث اصلی بازی‌سازی یعنی بخش فنی، هنری و طراحی توسط اساتید مجرب انستیتو ملی بازی‌سازی تدریس می‌شود.

در 2 روز پایانی این رویداد، مسابقه‌ای را با عنوان گیم‌جم برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگانی که در کارگاه‌های آموزشی حضور داشته‌اند با راهنمایی‌های هر سه استاد و با بهره‌بردن از آموزش‌هایی که در کارگاه‌ها بدست آورده‌اند بازی می‌سازند و در انتها بازی‌های ساخته شده داوری و از سه نفر تیم برگزیده اول، تقدیر به عمل می‌آید.

همچنین به تمامی شرکت‌کنندگانی که در این رویداد حضور داشته‌اند، گواهی انستیتو ملی بازی‌سازی اعطا می‌شود و می‌توانند از حمایت‌های انستیتو برای شرکت در دوره‌های بازی‌سازی بهره‌مند شوند.

این رویداد بهترین فرصت برای کسانی است که به بازی سازی علاقه مند است

"این رویداد مختص به استان یزد می باشد"