دوره های حضوری

سبک شناسی بازی های رایانه ای

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 7,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000162

آنچه در درس سبک شناسی بازی های رایانه ای خواهید آموخت:

جلسه اول:  آشنایی با مفاهیم پایه، دوربین بازی ، واسط کاربری
جلسه دوم: سبک اکشن، بازی های تیراندازی، بازی های غیر تیراندازی، خصوصیات بازی
جلسه سوم: سبک نقش آفرینی، انواع، تاریخچه، زیرسبک ها، خصوصیات بازی، مکانیک های پایه ی بازی
جلسه چهارم: سبک استراتژی، فعالیت های اصلی در بازی، چالش های عمومی بازی، خصوصیات بازی، انواع، طراحی یگان ها، ارتقاء و درخت فن آوری، فرآیندهای آمادی
جلسه پنجم: سبک ماجرایی، انواع، خصوصیات بازی، دوربین بازی و تعامل، ساختار بازی، روایت قصه، چالش های عمومی
جلسه ششم: سبک سکوبازی، عناصر اصلی، آواتار، سکوها، موانع، کمک حرکت، جمع کردنی ها، کلیدها، ریتم، سلول و پورتال، زیرسبک ها، کنترل
جلسه هفتم: سبک اکشن ماجرایی، زیرسبک ها، دوربین بازی، طراحی بازی، مکانیک های پایه ی بازی، درگیری ها، نمودار جریان بازی، مراحل
جلسه هشتم: بازی های ساده، قوانین طراحی بازی‌، انواع الگوهای بازی‌
جلسه نهم: سبک مدیریتی و ساخت و ساز، زیرسبک ها، عناصر معمول در بازی، مدیریت اقتصادی، ویژگی‌های بازی‌، شبیه‌ساز کسب و کار، بازی‌های تلفیقی و سبک شبیه‌سازی وسایل نقلیه و ورزشی، بازی های شبیه ساز
جلسه دهم: سبک بازی های ساده، قوانین طراحی بازی‌، انواع الگوهای بازی‌