دوره های حضوری

مبانی فنی

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 7,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000163

آنچه در درس مبانی فنی بازی سازی خواهید آموخت:
جلسه اول:  مبانی بازی سازی
جلسه دوم: آشنایی با اصطلاحات فنی 1
جلسه سوم: آشنایی با اصطلاحات فنی 2
جلسه چهارم: مستندات فنی/ طرح تولید / طرح پیشنهادی و سند چشم‌انداز / روند تولید
جلسه پنجم: تست
جلسه ششم: مدیریت و برنامه‌ریزی ساخت بازی
جلسه هفتم: اصطلاحات برنامه نویسی1/ الگوریتم
جلسه هشتم: اصطلاحات برنامه نویسی2/ فلوچارت/ آشنایی با سی شارپ
جلسه نهم: حل تمرین
جلسه دهم: آشنایی با موتور یونیتی