دوره های حضوری

Unity2

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000166

آنچه در درس Unity 2 خواهید آموخت:
جلسه اول:  متدهای محتلف حرکت‌ اشیا 
جلسه دوم: مبانی تکمیلی دوربین و اِلمان‌های مهم آن   
جلسه سوم: انواع فایل های قابل قبول جهت ورود به یونیتی . 
جلسه چهارم: شلیک به کاراکتر از طریق استفاده از ray . 
جلسه پنجم : تعریف مسیریابی و استفاده از آن در یونیتی .  
جلسه ششم: پارتیکل سیستم و تنظیمات مربوط به ساخت جلوه های ویژه 
جلسه هفتم : اینپوت های مورد نیاز در اندروید . 
جلسه هشتم : بهینه سازی و مفاهیم optimization  
جلسه نهم: رابط کاربری پیشرفته. 
جلسه دهم: مرور بر مبانی دوره ، ساخت پروژه تستی و خروجی.