دوره های حضوری

Unity 3

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 9,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 9,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000167

آنچه در درس  Unity 3  خواهید آموخت:
جلسه اول: تنظیمات حرفه ای نورپردازی 
جلسه دوم:روش های دسترسی  به کامپوننت ها
جلسه سوم: ذخیر سازی اطلاعات  
جلسه چهارم:   آموزش استفاده از جیسان . 
جلسه پنجم : ساخت و ویرایش terrain 
جلسه ششم: ساخت کلاس اسلحه 
جلسه هفتم  : ساخت یک هوش مصنوعی دشمن
جلسه هشتم : مفاهیم خروجی گرفتن  اندروید. 
جلسه نهم: post process  
جلسه دهم : بارگذاری مراحل بصورت پیشرفته + مرور و حل مشکلات.