دوره های حضوری

مبانی طراحی بازی

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 7,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000168

آنچه در درس مبانی طراحی خواهید آموخت:
جلسه اول: طراح کیست و ایده چطور شکل میگیرد
جلسه دوم: چطور ایده ها طبقه بنده و حذف می شوند
جلسه سوم: چه کسی قوانین بازی را می سازد
جلسه چهارم: انواع قوانین بازی و معیار طراحی خوب
جلسه پنجم: اطلاعات بازی، دوربین، آواتار و دنیایی بازی
جلسه ششم: هدف گذاری، پیشرفت و جوایز
جلسه هفتم:  انواع سیستم های طراحی بازی
جلسه هشتم: ساختار تصمیم گیری
جلسه نهم: مهارت و شانس
جلسه دهم: کار به عنوان طراح بازی و انواع گیمرها