دوره های حضوری

گیم مکانیک 2

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000171

آنچه در درس مکانیک 2 خواهید آموخت:
جلسه اول: طراحی مکانیک‌های بازی
جلسه دوم: مکانیک‌های پیش‌بردی و خودجوش
جلسه سوم: سیستم‌های پیچیده و ساختارهای خودجوش
جلسه چهارم: اقتصاد درون بازی
جلسه پنجم: معرفی قالب مکینیشن
جلسه ششم: طراحی مکانیک‌های معمولی با مکینیشن
جلسه هفتم: الگو‌های طراحی مکانیک (Design-Patterns)
جلسه هشتم: شبیه سازی و بالانس
جلسه نهم: طراحی سیستم اقتصادی
جلسه دهم: مکانیک‌های پروسه‌ای و مکانیک‌های معنادار