دوره های حضوری

مدل سازی سه بعدی

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000174

آنچه در درس مدل سازی سه بعدی خواهید آموخت: 
- شیوه های نمایش مدل ۳ بعدی در گرافیک کامپیوتری، مراحل و روش های تولید مدل ۳ بعدی.
- معرفی نرم افزارها و فضای کار مدلسازی اجسام و محیط، ابزارهای مدلسازی ۳ بعدی (بخش اول)
- ابزارهای مدلسازی ۳ بعدی (بخش دوم)
- تعیین بافت مدل ۳ بعدی
- مجسمه سازی ۳ بعدی - بخش اول
- مجسمه سازی ۳ بعدی - بخش دوم
- کم حجم سازی مدل ۳ بعدی
- تعیین بافت، رندر و نورپردازی در محیط ۳ بعدی
- استخوان بندی و متحرک سازی محیط
-ورود به موتور بازی سازی و نیازمندی های مدلسازی برای بازی ها.