دوره های حضوری

سواد بازی‌های رایانه‌ای

نوع دوره مجازی

هزینه ثبت ‌نام دوره 9,500,000 ريال

شنبه 16:00 - 18:00

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 8

ظرفیت باقیمانده: 6

تعداد جلسات : 10جلسه

کد : 10000214

جنسیت: مختلط

روزهای برگزاری دوره: شنبه‌ها 16 الی 18

آنچه در دوره سواد بازی‌های رایانه‌ای خواهید آموخت:
جلسه اول: مقدمه‌ای بر بازی‌های رایانه‌ای
جلسه دوم: اجزای اصلی بازی‌های رایانه‌ای
جلسه سوم: توسعه بازی‌های رایانه‌ای
جلسه چهارم: تحلیل بازی‌های رایانه‌ای
جلسه پنجم: طراحی بازی‌های رایانه‌ای
جلسه ششم: اقتصاد بازی‌های رایانه‌ای
جلسه هفتم: مسائل حقوقی و اخلاقی در بازی‌های رایانه‌ای
جلسه هشتم: بازی‌های رایانه‌ای و آموزش
جلسه نهم: فناوری‌های نوین در بازی‌های رایانه‌ای
جلسه دهم: آینده بازی‌های رایانه‌ای