دوره های حضوری

تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای

نوع دوره مجازی

هزینه ثبت ‌نام دوره 9,500,000 ريال

یکشنبه 16:00 - 18:00

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 8

ظرفیت باقیمانده: 7

تعداد جلسات : 10جلسه

کد : 10000215

جنسیت: مختلط

روزهای برگزاری دوره: یک‌شنبه‌ها ساعت 16 الی 18

آنچه در درس تجاری‌سازی بازی‌های رایانه‌ای خواهید آموخت:
جلسه ۱: معرفی و مفاهیم پایه
جلسه ۲: تحقیق بازار و تحلیل رقبا
جلسه ۳: توسعه محصول و برنامه‌ریزی
جلسه ۴: مدل‌های کسب و کار و درآمدزایی
جلسه ۵: بازاریابی و تبلیغات
جلسه ۶: انتشار و توزیع
جلسه ۷: مدیریت جامعه بازیکنان
جلسه ۸: تحلیل داده‌ها و بهبود مستمر
جلسه ۹: مسائل حقوقی و مالی
جلسه ۱۰: آینده‌نگری و نوآوری در تجاری‌سازی