021-88310222
صفحه اخبار

بیست و چهارمین دورهمی طراحان بازی برگزار می‌شود

این دورهمی با حضور امیر محمدرضایی، مدیر دپارتمان طراحی بازی و با موضوع «طراح بازی در پیش تولید» برگزار می‌شود.

ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15