کاربرگ درخواست حمایت

کاربرگ درخواست حمایت

.

نحوه‌ی ورود به مرکز رشد

.

تیم‌های علاقمند به همکاری با مرکز رشد بازی‌سازی می‌توانند با تکمیل و ارسال «کاربرگ درخواست حمایت در مرکز رشد» به آدرس پست الکترونیک مرکز، درخواست خود را برای دریافت حمایت از این مرکز اعلام نمایند و حداکثر طی یک هفته، از وضعیت درخواست خود مطلع گردند.