021-88310222
دوره های حضوری

دوره طراحی بازی (Game Design) دانشگاه تهران

کد : 10000109

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1401/07/07

پایان : 1401/09/03

ظرفیت باقیمانده : 15

سطح دوره :

دوره فنی بازی (Technical) دانشگاه تهران

کد : 10000110

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1401/07/07

پایان : 1401/09/03

ظرفیت باقیمانده : 15

سطح دوره :

اردوی بازی سازی

کد : 10000108

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1401/07/16

پایان : 1401/07/21

ظرفیت باقیمانده : 101

سطح دوره :

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000087

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000088

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

طراحی مرحله (2)

کد : 10000089

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :

گیم مکانیک 2

کد : 10000090

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :

طراحی بازی ادونچر، RPG، FPS

کد : 10000091

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :

داستانگویی (2)

کد : 10000092

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hesam Moshfegh

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :

حس و حال بازی (GameFeel)

کد : 10000093

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000094

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

انیمیت دو بعدی (1)

کد : 10000095

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohsen Saeedi

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

طراحی سه بعدی (2)

کد : 10000096

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hamid Reza Kahrariyan

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

طراحی شخصیت و طراحی محیط سه بعدی

کد : 10000097

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohsen Saeedi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

طراحی دیجیتال 1

کد : 10000098

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 46

سطح دوره :

کارگردانی هنری

کد : 10000099

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000100

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000101

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

Unity 1

کد : 10000102

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

Unity2

کد : 10000103

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

آموزش آنریل انجین 5 (2)

کد : 10000104

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :

VFX

کد : 10000105

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohammad Vasegh

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

بازی سازی تحت شبکه

کد : 10000106

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Fazel

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000107

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 16,000,000 ريال

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

ظرفیت باقیمانده : 50

سطح دوره :