021-88310222
کلاس های ترم پاییز 1400

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000033

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000034

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000035

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

ریاضی و آمار

کد : 10000036

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 49

اجایل و اسکرام

کد : 10000037

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

VFX

کد : 10000038

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000039

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000040

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 47

گیم مکانیک 2

کد : 10000041

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 46

طراحی مرحله پیشرفته (2)

کد : 10000042

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

UI و UX

کد : 10000043

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 45

طراحی بازی ادونچر ( Roguelike )

کد : 10000044

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

طراحی دوربین

کد : 10000045

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 46

مبانی انیمیت دو بعدی

کد : 10000046

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

طراحی سه بعدی مقدماتی

کد : 10000047

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

طراحی سه بعدی پیشرفته

کد : 10000048

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 49

انیمیت سه بعدی مقدماتی

کد : 10000049

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

طراحی دیجیتال 1

کد : 10000050

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

بلاکچیین مقدماتی

کد : 10000051

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 48

Unity 3

کد : 10000052

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 47

طراحی دیجیتال 2

کد : 10000053

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 50

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000054

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

ظرفیت باقیمانده : 44