021-88310222
کلاس های ترم تابستان 1400

Unity2

کد : 10000000

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Esmail Sabori

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

Unity1

کد : 10000001

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Abas Narimani

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 29

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000002

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

UI و UX

کد : 10000003

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Salar Novin

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

فیزیک و مکانیک

کد : 10000004

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000005

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

AR و VR

کد : 10000006

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Abas Narimani

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000007

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 29

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی بازی F2P

کد : 10000008

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Iman Hasanzade

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی دوربین

کد : 10000009

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

یونیتی برای طراحان بازی

کد : 10000010

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

گیم مکانیک

کد : 10000011

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

مبانی طراحی مرحله

کد : 10000012

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 29

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

مبانی داستانگویی

کد : 10000013

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Hesam Moshfegh

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 28

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000014

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی سه بعدی پیشرفته

کد : 10000015

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی شخصیت دو بعدی

کد : 10000016

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی محیط دو بعدی

کد : 10000017

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

طراحی شخصیت سه بعدی

کد : 10000018

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Ali Shafiei

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000019

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : Aidin Shandi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 30

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000020

تعداد جلسات : 40جلسه

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/08/15

پایان : 1400/10/30

ظرفیت باقیمانده : 28

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/10