021-88310222
کلاس های ترم تابستان 1401

کارگاه تیم سازی در شرکت های بازی سازی

کد : 10000084

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Farshid Naderi

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

شروع : 1401/04/09

پایان : 1401/04/09

ظرفیت باقیمانده : 22

سطح دوره :

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000059

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 38

سطح دوره :

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000060

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 44

سطح دوره :

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000061

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 41

سطح دوره :

Unity1

کد : 10000062

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 40

سطح دوره :

بازی سازی با یونیتی سطح پیشرفته

کد : 10000063

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 45

سطح دوره :

بلاکچین

کد : 10000064

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Salar Moghimi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

فیزیک و مکانیک

کد : 10000065

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

مستندسازی برای طراحی بازی (GDD)

کد : 10000066

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 38

سطح دوره :

آموزش آنریل انجین 5 (1)

کد : 10000067

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 40

سطح دوره :

AR و VR

کد : 10000068

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Reza Soleymani

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000069

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 39

سطح دوره :

طراحی مرحله (1)

کد : 10000071

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 41

سطح دوره :

گیم مکانیک (1)

کد : 10000072

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 37

سطح دوره :

طراحی بازی F2P

کد : 10000073

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 45

سطح دوره :

داستانگویی (1)

کد : 10000074

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hesam Moshfegh

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 41

سطح دوره :

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000075

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 44

سطح دوره :

طراحی دستی (1)

کد : 10000076

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mitra Paknahad

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 11

سطح دوره :

طراحی سه بعدی (1)

کد : 10000077

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Hamid Reza Kahrariyan

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 46

سطح دوره :

UI و UX

کد : 10000078

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Salar Novin

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

طراحی شخصیت دو بعدی

کد : 10000079

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mahsa Haji Esboyi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

طراحی شخصیت سه بعدی

کد : 10000080

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Shafiei

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

طراحی محیط سه بعدی

کد : 10000081

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Reza Rohiyan

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000082

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

ظرفیت باقیمانده : 32

سطح دوره :